Prieskum Copernicus ilustračné foto

Prieskum záujmu o údaje programu Copernicus

V rámci aktivít projektu Ministerstva životného prostredia SR Efektívna správa priestorových údajov a služieb (ESPUS) prebehol Dotazníkový prieskum záujmu o prístup a využívanie priestorových údajov programu Copernicus (ďalej len „Program“). Prieskum prebiehal v termíne od 1.12 2020 do 18.1.2021. Počas tohto času vyplnilo dotazník celkovo 89 respondentov z rôznych oblastí. Cieľom prieskumu bolo zistiť záujem o jednotlivé typy priestorových údajov programu Copernicus pre efektívnu prípravu ich distribúcie a informácie o komunite užívateľov pre zlepšenie spolupráce pri využívaní priestorových údajov Programu. Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu sa zameriava na vyhodnotenie odpovedí z hľadiska komunity užívateľov a záujmu o priestorové údaje Programu.

Vyhodnotenie výsledky prieskumu:

PDF – Vyhodnotenie prieskumu záujmu o prístup a využívanie údajov programu Copernicus

PDF – Sumárny prehľad vyhodnotenia vo forme prezentacie

 

Posted in Uncategorized.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *