Služba programu Copernicus pre monitorovanie atmosféry

Službu programu Copernicus pre monitorovanie atmosféry (CAMS) koordinuje Európske centrum pre strednodobé predpovede počasia (ECMWF) a sústreďuje sa na zabezpečenie činností týkajúcich sa zberu údajov o stave a zložení atmosféry.

Služba je v plnej prevádzke od roku 2015 a okrem zberu, spracovania a distribúcie údajov o stave a zložení atmosféry zabezpečuje aj kratkodobé a strednodobé predpovede. Tematicky sa služba orientuje predovšetkým na hodnotenie kvality ovzdušia, zloženie atmosféry, klímu, stav ozónovej vrstvy, údaje o slnečnom žiarení a emisie do atmosféry. Údaje služby sú využívané v mnohých obvetviach spoločnosti od poľnohospodárstva, dopravy až po ľudské zdravie. Produkty poskytované touto službou sú zverejnené formou online katalógu a sú voľne dostupné na stiahnutie pre registrovaných užívateľou.

Podrobné informácie o službe môžete nájsť na oficiálnych stránkach služby CAMS.