Nástroje na spracovanie údajov programu Copernicus

Spracovanie a využívanie všetkých priestorových údajov vyžaduje špecializované nástroje. Na tejto stránke nájdete odkazy na niektoré voľne dostupné nástroje, ktoré je možné využiť aj pre spracovanie údajov programu Copernius.

QGis – je open source univerzálny nástroj pre spracovanie priestorových údajov. Program je voľne stiahnuteľný na stránke projektu QGis.

ESA Sentinel Application Platform (ESA SNAP) – je voľne stiahnutelný nástroj vytvorený Európskou vesmírnou agentúrou špeciálne určený pre spracovanie satelitných snímkov. Program umožňuje jednoducho importovať a spracovávať údaje všetkých satelitov programu Copernicus aj ďalších komerčných satelitov. Nástroj ESA SNAP je možné stiahnuť na stránke ESA STEP.