GitLab projekt programu Copernicus

GitLab je webové prostredie pre kolaboratívny vývoj a zabezpečenie celého životného cyklu projektov, ktoré poskytuje funkcionalitu na správu úložiska údajov, dokumentáciu a wiki, sledovanie úloh, podporu integrácie projektových modulov, nasadenia projektu a ďalšie nástroje. Ministerstvo životného prostredia vytvorilo v prostredí GitLab-u projekt, ktorého cieľom je definovať požiadavky užívateľskej komunity a zabezpečovať koordináciu a riešenie úloh spojených s programom Copernicus.

Pre zapojenie sa do spoločných aktivít vo vytvorenom GitLab projekte programu Copernicus je potrebné mať GitLab účet alebo sa zaregistrovať sa na stránke GitLab-u a zaslať mailovú správu s Váším GitLab menom, registračnou mailovou adresou a žiadosťou o zaradenie do projektu na kontaktnú mailovú adresu copernicus@enviro.gov.sk. Aministrátor projektu Vás následne zaradí medzi členov projektu a budete sa mocť podieľať na definovaní a riešení úloh projektu.