Komunita užívateľov údajov programu Copernicus na Slovensku

Jedným z predpokladov pre úspešné využívanie údajov programu Copernicus a zvyšovania povedomia verejnosti o programe je vytvorenie stabilnej komunity užívateľov, zdieľanie znalostí a príkladov využitia údajov programu. V tejto sekcii nájdete informácie o užívateľskej komunite na Slovensku.

zaregistrujte sa do slovenskej komunity užívateľov údajov programu Copernicus

Pre lepšiu spoluprácu, výmenu informácií a skúseností pri využívaní údajov programu Copernicus sa môžu užívatelia zaregistrovať do Slovenskej komunity užívateľov programu Copernicus na tejto stránke. So súhlasom užívateľa búdú kontaktné informácie vo forme meno, priezvisko, organizácia, e-mail a oblasť záujmu zobrazené na tejto stránke. Pri čiastočnom súhlase so zverejnením budú zverejnené len jeho údaje vo forme meno, priezvisko, organizácia a oblasť záujmu bez zverejnenia kontaktého e-mailu. Bez súhlasu užívateľa nebudú zverejnené žiadne jeho údaje. Vytvorenie voľného komunitného zoznamu užívateľov umožní jednoduchšiu spoluprácu expertov pri využívaní údajov programu Copernicus.