Cassini Hackaton Bratislava banner

CASSINI Hackathon 5.-7. novembra 2021

Slovenská vesmírna kancelária organizuje CASSINI Hackathon, ktorý sa uskutoční od piatka do nedele 5.-7. novembra 2021 hybridnou formou. Fyzicky v Bratislave, Žiline a Košiciach (v „OTP režime“) a online formou kdekoľvek na Slovensku. Témou hackathonu bude vývoj udržateľných riešení, ktoré podporia budúcnosť Arktídy a ochrany prírody. Účastníci hackathonu budú mať k dispozícii dáta z európskych systémov Copernicus, Galileo a EGNOS. […]

Prieskum Copernicus ilustračné foto

Prieskum záujmu o údaje programu Copernicus

V rámci aktivít projektu Ministerstva životného prostredia SR Efektívna správa priestorových údajov a služieb (ESPUS) prebehol Dotazníkový prieskum záujmu o prístup a využívanie priestorových údajov programu Copernicus (ďalej len „Program“). Prieskum prebiehal v termíne od 1.12 2020 do 18.1.2021. Počas tohto času vyplnilo dotazník celkovo 89 respondentov z rôznych oblastí. Cieľom prieskumu bolo zistiť záujem o jednotlivé typy priestorových údajov […]

1. INSPIRE ESPUS Konferencia

1. ESPUS INSPIRE Konferencia

Dňa 30.9.2021 sa uskutoční 1. ESPUS INSPIRE Konferencia orientovaná na aktuálne otázky a problémy pri využívaní priestorových údajov verejnej správy ako sú harmonizácia, publikácia a dokumentácia priestorových údajov. V rámci konferencie budú preberané aj metodické a legislatývne otázky a využívanie priestorvých údajov spolu s eGov aktivitami. Táto konferencia je prvá zo série konferencií, hackatonov a školení, ktoré budú v rámci […]