Služba Copernicus pre monitoring morí a oceánov

Služba Copernicus pre monitoring morí a oceánov(CMEMS) poskytuje pravidelné a systematické referenčné informácie o fyzikálnych a biogeochemických vlastnostiach, premenlivosti a dynamike ekosystémov oceánov a morí, a to ako pre oblasť svetového oceánu, tak európskych regionálnych morí. Služba sa zameriava hlavne na činnosti spojené s námornou bezpečnosťou, morskými zdrojmi, informácie o pobreží a morskom prostredí a informácie o počasí a sezónne predpovede.

Námorná bezpečnosť
Služba dodáva údaje o sile a smere vetra, rýchlosti a smeru morských prúdov a pohyboch morského ľadu, čo pomáha zvýšiť bezpečnosť, spresniť trasy a načasovanie lodnej dopravy na otvorenom mori aj v pobrežných vodách a zjednodušiť tak pátracie, záchranné a iné operácie na mori.

Morské zdroje
Služba takisto prispieva k ochrane a trvalo udržateľnému rozvoju morských ekosystémov. Pomáha efektívnejšie a citlivejšie využívať morské zdroje a robiť zodpovedné rozhodnutia v oblasti udržateľného riadenia rybolovu.

Pobrežie a morské prostredie
Služba má širokú škálu využitia v pobrežných a morských oblastiach. Fyzikálne a morské biogeochemické zložky sú hlavnými ukazovateľmi pri posudzovaní a kontrole kvality vody, prípadne jej znečistenie. Sledovanie hladiny morí pomáha posúdiť eróziu pobrežia a tiež vývoj klimatických zmien. Zvyšovanie povrchovej teploty mora má priamy vplyv na morské ekosystémy a výskyt tropických cyklónov.

Počasie, sezónne predpovede a klímu
Mnoho údajov poskytovaných službou (napr. Teplota, slanosť vody, hladina mora, prúdy, vietor a morský ľad) zohrávajú kľúčovú úlohu pri krátkodobých, sezónnych i dlhodobejších predpovediach počasia a vývoja klímy.

Viac informácií môžete nájsť na oficiálnej stránke služby CMEMS.