Prieskum Copernicus ilustračné foto

Prieskum záujmu o údaje programu Copernicus

V rámci aktivít projektu Ministerstva životného prostredia SR Efektívna správa priestorových údajov a služieb (ESPUS) prebehol Dotazníkový prieskum záujmu o prístup a využívanie priestorových údajov programu Copernicus (ďalej len „Program“). Prieskum prebiehal v termíne od 1.12 2020 do 18.1.2021. Počas tohto času vyplnilo dotazník celkovo 89 respondentov z rôznych oblastí. Cieľom prieskumu bolo zistiť záujem o jednotlivé typy priestorových údajov […]

1. INSPIRE ESPUS Konferencia

1. ESPUS INSPIRE Konferencia

Dňa 30.9.2021 sa uskutoční 1. ESPUS INSPIRE Konferencia orientovaná na aktuálne otázky a problémy pri využívaní priestorových údajov verejnej správy ako sú harmonizácia, publikácia a dokumentácia priestorových údajov. V rámci konferencie budú preberané aj metodické a legislatývne otázky a využívanie priestorvých údajov spolu s eGov aktivitami. Táto konferencia je prvá zo série konferencií, hackatonov a školení, ktoré budú v rámci […]