Údaje programu Copernicus za územie SR

CORINE land cover

CORINE land cover je vektorová vrstva krajinnej pokrývky, ktorá je periodicky spracovaná za celé územie Európy v 6 ročných intervaloch. Všetky vrstvy CORINE land cover a vrstvy zmien krajinnej pokrývky medzi jedontlivými  časovými horiznontami za územie SR sú dostupné na stiahnutie v zip súboroch alebo vo forme WFS služby prevádzkovanou Slovenskou agentúrou životného prostredia.

Bezoblačná mozaika v pravých farbách (RGB) a bezoblačná mozaika v nepravých farbách (NIRRG)

Bezoblačná mozaika v pravých farbách a bezoblačná mozaika v nepravých farbách sú rastrové vrstvy s rozlíšením 10x10m, ktoré budú každoročne vytvárané zo snimok satelitov Sentinel 2 za obdobie máj-september za územie celej SR. Súčasne sú dostupné na stiahnutie testovacie mozaiky vytvorené zo snímkov Sentinel 2 za obdobie máj-september roku 2020. Mozaiky sú dostupné na stiahnutie v klade dlaždíc snímok Sentinel 2.

Pripravuje sa

Nespracované satelitné údaje misií Sentinel za územie SR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v súčasnosti pripravuje portál pre publikovanie satelitných snímok programu Copernicus za územie SR. Portál bude mať rovnaké rozhranie ako ESA Copernicus Open Access HUB, ale bude publikovať iba snímky za územie Slovenskej republiky.