Program Copenicus ako civilný a otvorený program poskytuje široké príležitosti na spolupráciu a vzdelávanie pre všetky typy organizácií a spoločností, ale aj pre študentov a občanov. V rámci programu sú zverejňované granty, výzvy a verejné obstarávania, do ktorých sa môžu zapojiť podniky a organizácie samostante alebo v rámci vytvorených konzorcií organizácií. Pre začínajúce podniky, startupy, neziskové organizácie, ale aj tímy študentov a expertov existuje silný podporný program formou verejných súťazí, hackatonov, podnikového accelerátora a podnikového inkubátora. Vzdelávanie je podporované formou vytvárania a rozširovania siete vzdelávacích organizácií Copernicus academy a online vzdelávacích kurzov.

Podrobné informácie o aktuálnych možnostiach získania grantov, zapojenia sa do obstarávaní, podpory pre začínajúce podniky a startupy, o sútažiach a vzdelávacích aktivitách nájdete aj na tejto stránke.

Granty a verejné obstarávania

Základné informácie o aktuálnych aj pripravovaných výzvach, grantoch  a verejných obstarávaniach týkajúcich sa programu Copernicus nájdete na tejto stránke. (Upozorňujeme, že informácie na uvedenej stránke majú iba informatívny charaktrer. Kompletné formálne informácie o jednotlivých obstarávaniach nájdete na portáli EÚ TED, prípadne u konkrétneho obstarávateľa.)

Informácie týkajúce sa verejných obstarávaní a spolupráce s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA) nájdete na portály Doing Business with ESA

Informácie týkajúce sa verejných obstarávaní a spolupráce s Európskou spoločnosťou pre využívanie meteorologických satelitov (EUMETSAT) nájdete na portály EUMITS. 

Príležitosti pre začínajúce spoločnosti

Európska komsia (EK) pripravila v rámci programu Copernicus aj program pre začínajúce spoločnosti a startupy. Program podporuje startupy v každej fáze i životného cyklu a v každej fáze vývoja produktov od vzniku podnikateľského zámeru, cez vývoj až po finálnu komercializáciu produktu. Program sa skladá zo 4 zložiek Copernicus hackatons, Copernicus masters, Copernicus accelerator,  Copernicus incubator.

Ako doplnenie k startupovým programu EÚ pripravila Európska vesmírna agentúra (ESA) vlastné incubátory pre podporu začínajúcich podnikov ESA BIC.

 

Schéma startupových programov Copernicus
Copernicus masters logo

Copernicus Masters je prestížna medzinárodná súťaž v obasti pozorovania Zeme a využitia údajov programu Copernicus v boji proti významným spoločenským a environmentálnym problémom. Súťažiaci sa môžu zapojiť do špecifických súťažných kategórií (napr. Smart Cities, Logistika a pod.), ktoré sú definované jednotlivými partnermi súžaže, alebo súťažiť o Copernicus Prizes, ktoré nie sú tematicky vymedzené a sú organizované predovšetkým regiónmi, členskými štátmi EÚ alebo inštitúciami a spolufinancované Európskou Komisiou až do výšky 10000 Eur.

Súťaž Coperncus Masters je otvorená každoročne od 1. apríla do 30. júna. Bližšie informácie o súťaži najdete na stránke copernicus-masters.com.

Copernicus hackatons logo

Copernicus hackatony sú krátke eventy, na ktorých tímy odborníkov, programátorov a analytikov spolupracujú na vývoji aplikácií využívajúcich služby a priestorové údaje programu Copernicus na riešenie aktuálnych spoločenských a environmentálnych problémov. Každý rok je usporiadaných cca. 20 Copernicus Hackathonov po celej Európe. Úspešný účastníci hackatonov môžu byť zaradený do podporného programu Copernicus Accelerator. Viac informácií pre záujemcov o účasť na pripravovaných hackatonoch, ale aj pre organizátorov hackatonov nájdete na stránke hackathon.copernicus.eu.

Copernicus accelerator logo

Copernicus Accelerator je mentoringový program tvorený sieťou odborníkov a organizácií, ktorý podporuje začínajúcich inovátorov na ich ceste od nápadu k finálnemu produktu. Každý rok je do programu vybraných 50 európskych inovátorov a startupov. Po zaradení do programu majú možnosť vybrať si mentora s kotrým budú spolupracovať počas dvancťmesačného akcelračného programu, ktorý zahŕňa účasť na dvoch bootcamp eventoch, virtuálnych tréningoch a pravidelných online stretnutiach s mentorom. Program Copernicus Accelerator je organizovaný Európskou Komisiou v spolupráci s partnermi Spactec Partners a Verhaert. Viac informácií o Copernicus Acceleratore nájdete na stránke accelerator.copernicus.eu

Copernicus incubator logo

Copernicus Incubator podporuje inovatívne a komerčne sľubné startupy alebo spoločnosti, s maximálne päťročnou históriou od dátumu začatia podnikania, ktoré pri svojej činnosti využívajú údaje alebo služby programu Copernicus. Každoročne je v rámci Copernicus incubátora vybraných 20 európskych startupov, ktoré od Európskej komisie získajú spolufinancovanie až do výšky 85% nákladov (maximálne 50 000 Eur). Podnikateľský subjek musí mať sídlo v niektorej z 28 členských štátoch EÚ, na Islande alebo v Nórsku. Viac informácií nájdete na stránke copernicus-incubation.eu.

Vzdelávanie a informácie

Program Copernicus podporuje aj vzdelávacie aktivity a to predovšetkým voľnými sieťami organizácií Copernicus Academy a Copernicus Relays. Okrem priamych vzdelávacích a informačných aktvít, ktoré organizácie vykonávajú v miestach svojho pôsobenia organizuje EK aj otvorený online vzdelávací program Copernicus MOOC.

Copernicus academy logo

Copernicus Academy je voľná sieť spájajúca vzdelávacie organizácie orientované na vzdelávanie v oblasti vesmírnych technológií, diaľkového prieskumu Zeme a využívania priestorových údajov programu Copernicus. Slovenským zástupcom v sieti Copernicus Academy je Univerzita Jozefa Pavla Šafarika v Košiciach. Podrobné informácie o sieti Copernicus Academy môžete nájsť na stránke Copernicus Academy európskeho portálu programu Copernicus.

Copernicus MOOC logo

Copernicus MOOC (Massive Open Online Course) je súbor online školení, ktoré účastníkom predstavia program Copernicus a naučia ich využívať jeho údaje a služby. Kurzy umožňujú záujemcom získať vedomosti pre návrh nových riešení existujúcich spoočenských a environmentálnuch problémov a dopomôcť k tvorbe nových pracovných príležitostí.

Copernicus MOOC je určený pre širokú verejnost a hlavne pre ľudí, ktorí by mohli mať prospech z využívania priestorových údajov Programu Copernicus, ale nemajú s týmito údajmi žiadne alebo len veľmi obmedzené skúsenosti. Kurz je financovaný Európskou uniou a registrácia je bezplatná a otvorená pre všekých účastníkov. Moduly online školení sú v anglickom jazyku prednášané uznávanými odborníkmi a v priebehu kurzov sú využívané rôzne interaktívne postupy. Bližšie informácie o školeniach a ich termínoch nájdete na stránke Copernicus MOOC.

Copernicus Relays logo

Copernicus Relays je voľná sieť organizácií zriadená Európskou komisiou pre podporu šírenia informácií, propagácie a zvyšovania povedomia občanov o programe Copernicus v členských štátoch EÚ. Sieť ma v súčasnosti viac ako sto členov a slovenským zástupcom v sieti Copernicus Relays je spoločnost InSAR.sk s.r.o.. Bližsie informácie o sieti a prípadných možnostiach zapojenia sa do spolupráce nájdene na stránke Copernicus Relays európskeho portálu programu Copernicus.