Služby programu Copernicus

Program Copernicus neposkytuje len údaje diaľkového prieskumu Zeme(DPZ), ale poskytuje aj spracované údaje DPZ a pozemných meraní vo forme služieb. Služby pokrývajú šesť hlavných tématických oblastí v rámci, ktorých vyhodnocujú a poskytujú predspracované informácie na globálnej, paneurópskej a v niektorých prípadoch aj regionálnej/lokálnej úrovni.