Služba Copernicus pre klimatické zmeny

Služba Copernicus pre klimatické zmeny (C3S) dodáva konzistentné a spoľahlivé informácie týkajúce sa klimatických podmienok. Cieľom služby C3S je predovšetkým podporovať politiku Európskej únie v oblasti prispôsobovania sa zmene klímy a jej zmierňovanie.  Službu C3S spravuje v pre Európsku komisiu Európske centrum pre strednodobé predpovede počasia (ECMWF).

 

Služba využíva existujúcu infraštruktúru a znalosti poskytovateľov klimatických služieb jednotlivých členských štátov a príslušných akademických komunít a produkty dopĺňajú národné meteorologické a environmentálne služby. C3S poskytuje údaje o klíme a informácie o dopadoch na niekoľko sektorov a oblastí prostredníctvom úložiska klimatických dát Climate Data Store (CDS). CDS je navrhnuté tak, aby umožnilo používateľom prispôsobiť služby na mieru špecifickejším potrebám. Bližšie informácie o službe programu Coeprnicus pre klimatické zmeny možete nájsť na oficiálnych stránkach služby C3S.