Prístup k údajom Programu Copernicus

Program Copernicus denne produkuje veľké množstvo údajov a v súčasnosti je najväčším producentov priestorových údajov pozorovania Zeme na svete. Väčšina údajov programu je užívateľom formou otvoreného a bezplatného prístupu zabezpečovaného prostredníctvom cloudových platforiem portálov DIAS a štandardných úložísk údajov.