DIAS – Data and Information Access Services

Pre zjednodušenie a štandardizáciu prístupu k údajom programu Copernicus financuje Európska komisia vývoj cloudových platforiem poskytujúcich centralizovaný prístup k údajom programu a nástroje na ich spracovanie. Tieto cloudové platformy sú známe pod skratkou DIAS.

Päť platforiem DIAS poskytuje užívateľom bezplatné a komerčné služby, ktoré im umožňujú prehliadať, objavovať, sťahovať a spracovávať údaje programu Copernicus. Všetky platformy DIAS poskytujú prístup k satelitným údajom programu, k produktom všetkých šiestich služieb programu, nástroje na spracovanie údajov a ďalšie cloudové šlužby. Poskytované cloudové služby umožnujú užívateľom priamo využívať infraštruktúru a výpočetnú kapacitu platforiem čo umožnuje užívateľom vyvýjať a spravovať vlastné aplikácie s priamym využitím satelitných údajov bez potreby sťahovania objemných súbrov.

Okrem prístupu k údajom programu Copernicus poskytujú všetky paltformy DIAS aj prístup k údajom spolupracujúcich misií, komerčným satelitným údajom a dalším priestorovým údajom.