CORINE land cover

CORINE land cover je vrstva krajinnej pokrývky periodicky spracovaná v šesťročných intervaloch za celé územie Európy v rámci pan-európskeho segmentu služby monitoringu krajiny programu Copernicus. Vrstva CORINE land cover vzniká priamou interpretáciou krajinnej pokrývky a jej zmien z aktálnych satelitných snímkov formou mapovania zmien v krajinnej pokrývke medzi jednotlivými časovými horizontami. Krajinná pokrývka je interpretovaná do 44 tried, minimálna plocha mapovanej jednotky je 25ha a minimálna plocha mapovanej zmeny krajinnej pokrývky je 5ha.

Za územie Slovenska pripravuje vrstvu CORINE land cover Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied, Národným lesníckym centrom a Výskumným ústavom pôdoznalectva a ochrany pôdy. Bližšie informácie môžete nájsť na stránke Slovenskej agentúry životného prostredia venujúcim sa projektu CORINE land cover.

Vrstva CORINE land cover Stiahnuť zip archív WFS služba
CORINE Land cover 2000 .zip CORINE land cover 2000 WFS - CORINE land cover 2000
CORINE Land cover 2006 .zip CORINE land cover 2006 WFS - CORINE land cover 2006
CORINE Land cover 2012 .zip CORINE land cover 2012 WFS - CORINE land cover 2012
CORINE Land cover 2018 .zip CORINE land cover 2018 WFS - CORINE land cover 2018
CORINE Land cover zmeny 1990 - 2000 .zip CORINE zmeny 1990 - 2000 WFS - CORINE zmeny 1990 - 2000
CORINE Land cover zmeny 2000 - 2006 .zip CORINE zmeny 2000 - 2006 WFS - CORINE zmeny 2000 - 2006
CORINE Land cover zmeny 2006 - 2012 .zip CORINE zmeny 2006 - 2012 WFS - CORINE zmeny 2006 - 2012
CORINE Land cover zmeny 2012 - 2018 .zip CORINE zmeny 2012 - 2018 WFS - CORINE zmeny 2012 - 2018