Bezoblačná mozaika v pravých farbách (RGB) a bezoblačná mozaika v nepravých farbách (NIRRG)

Bezoblačné mozaiky umožňujú neobmedzný pohľad na zemský povrch nakoľko je z nich odstránená oblačnosť, ktorá často zakrýva časť snímky. Tieto mozaiky vznikajú prekrývaním veľkého množstva satelitných snímok snímaných počas dlhšieho obdobia pričom do výsledeného bezoblačného produktu sa  využívajú iba plochy, ktoré nie sú zakryté oblačnosťou.

Bezoblačná mozaika v pravých farbách a bezoblačná mozaika v nepravých farbách sú rastrové vrstvy s rozlíšením 10x10m, ktoré budú každoročne vytvárané zo snimok satelitov Sentinel 2 za obdobie máj-september za územie celej SR. Súčasne sú dostupné na stiahnutie testovacie mozaiky vytvorené zo snímkov Sentinel 2 za obdobie máj-september roku 2020. Mozaiky sú dostupné na stiahnutie v klade dlaždíc snímok Sentinel 2. Tento systém je zvolený z dôvodov, že objem údajov za celé Slovensko je 25 GB.  Jednotlivé dlaždice majú rozlíšenie 10980×10980 a môžete ich identifikovať podľa priloženého obrázku.

Dlaždice satelitných snímok misií Sentinel 2 na území SR
Dlaždica Sentinel 2 Stiahnuť
Bezoblačná mozaika RGB a NIRRG zarok 2020 Údaje