Bezoblačná mozaika v pravých farbách (RGB) a bezoblačná mozaika v nepravých farbách (NIRRG)

Bezoblačné mozaiky umožňujú neobmedzný pohľad na zemský povrch nakoľko je z nich odstránená oblačnosť, ktorá často zakrýva časť snímky. Tieto mozaiky vznikajú prekrývaním veľkého množstva satelitných snímok snímaných počas dlhšieho obdobia pričom do výsledeného bezoblačného produktu sa  využívajú iba plochy, ktoré nie sú zakryté oblačnosťou.

Bezoblačná mozaika v pravých farbách a bezoblačná mozaika v nepravých farbách sú rastrové vrstvy s rozlíšením 10x10m, ktoré budú každoročne vytvárané zo snimok satelitov Sentinel 2 za obdobie máj-september za územie celej SR. Súčasne sú dostupné na stiahnutie testovacie mozaiky vytvorené zo snímkov Sentinel 2 za obdobie máj-september roku 2020. Mozaiky sú dostupné na stiahnutie v klade dlaždíc snímok Sentinel 2. Tento systém je zvolený z dôvodov, že objem údajov za celé Slovensko je 18GB.  Jednotlivé dlaždice majú rozlíšenie 10980×10980 a môžete ich identifikovať podľa priloženého obrázku.

Dlaždice satelitných snímok misií Sentinel 2 na území SR
Dlaždica Sentinel 2 Stiahnuť zip archív
33TXN stiahnuť .zip
33TYN stiahnuť .zip
33UXP stiahnuť .zip
33UXQ stiahnuť .zip
33UYQ stiahnuť .zip
33UYP stiahnuť .zip
33UYR stiahnuť .zip
34TCT stiahnuť .zip
34UCA stiahnuť .zip
34UCU stiahnuť .zip
34UCV stiahnuť .zip
34UDA stiahnuť .zip
34UDU stiahnuť .zip
34UDV stiahnuť .zip
34UEU stiahnuť .zip
34UEV stiahnuť .zip
34UFU stiahnuť .zip
34UFV stiahnuť .zip