Registračný formulár do slovenskej komunity užívateľov údajov programu Coeprnicus

Vyplnením a odoslaním formulára sa možete registrovať do slovenskej komunity úžívateľov údajov programu Copernicus. Po kontrole formulára budú údaje registrovaného úžívateľa zobrazené v zozname členom uživateľskej kominuty.

So súhlasom užívateľa búdú kontaktné informácie vo forme meno, priezvisko, organizácia, e-mail a oblasť záujmu zobrazené v zozname členov užívateľskej komunity. Pri čiastočnom súhlase so zverejnením budú zverejnené len jeho údaje vo forme meno, priezvisko, organizácia a oblasť záujmu bez zverejnenia kontaktého e-mailu. Bez súhlasu užívateľa nebudú zverejnené žiadne jeho údaje. Vytvorenie voľného komunitného zoznamu užívateľov umožní jednoduchšiu spoluprácu expertov pri využívaní údajov programu Copernicus.