1. INSPIRE ESPUS Konferencia

1. ESPUS INSPIRE Konferencia

Dňa 30.9.2021 sa uskutoční 1. ESPUS INSPIRE Konferencia orientovaná na aktuálne otázky a problémy pri využívaní priestorových údajov verejnej správy ako sú harmonizácia, publikácia a dokumentácia priestorových údajov. V rámci konferencie budú preberané aj metodické a legislatývne otázky a využívanie priestorvých údajov spolu s eGov aktivitami. Táto konferencia je prvá zo série konferencií, hackatonov a školení, ktoré budú v rámci […]